Limassol Address Details
Address: 59 Fr. Rousvelt Street
Zakaki, Limassol
Telephone: 25363934